HomeDigitalizacja

Digitalizacja

Od maja do grudnia 2019 r. Archiwum Diecezjalne realizowało projekt: "Digitalizacja i skatalogowanie zasobów Archiwum Diecezjalnego w Opolu oraz stworzenie platformy sprzętowo-programowej", który współfinansowany był ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2019”.

Głównym celem projektu było zeskanowanie 600 rolek mikrofilmów będących w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Opolu, zawierających głównie księgi metrykalne parafii należących obecnie do Diecezji Opolskiej. Proces digitalizacji uznany został jako najlepsza metoda zabezpieczenia treści na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia nośników analogowych.

Kolejnym ważnym zadaniem w projekcie było stworzenie platformy sprzętowo-programowej pozwalającej na bezpieczne przechowywanie dużej ilości danych oraz aplikacji mającej na celu szerokie i bezpłatne udostępnianie treści cyfrowych.

Efektem współpracy z Archiwum Państwowym było podjęcie decyzji o wprowadzeniu zeskanowanego materiału do systemu ZoSIA, który jest platformą informatyczną wdrażaną w polskich archiwach państwowych, realizowaną przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Dostęp do zasobów ZoSIA odbywa się przez portal https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/  natomiast zdigitalizowane przez Archiwum Diecezjalne mikrofilmy powinny pojawiać się stopniowo w kolejnych miesiącach 2020 r.

Całość zdigitalizowanych treści Archiwum Diecezjalnego dostępna jest nieodpłatnie w dwóch wersjach:

Kopie wzorcowe

Kopie użytkowe

Projekt dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Program: Kultura Cyfrowa 2019.

Współfinansują: